Wall-E/Watchmen Trailer Mashup is Pure Genius

Wall-E/Watchmen Trailer Mashup is Pure Genius